La despesa de personal de l’Ajuntament de Manlleu supera en 15’5 punts la mitjana catalana


La despesa en personal de l’Ajuntament de Manlleu  (a 31-12-2017) representa el 52’5% del seu pressupost (cosa que és 15’5 punts més que la mitjana catalana que se situa en un 37%).

També tenen unes despeses en personal molt elevades els ajuntaments de Centelles amb un 40’9% (que són 3’9 punts per sobre de la mitjana catalana) i Roda de Ter amb un 44’9% (que són 7’9 punts per sobre d’aquesta mitjana).

About author

This article was written by admin

Comments

No Comments

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *