La despesa de personal de l’Ajuntament de Centelles supera en 3’9 punts la mitjana catalana


La despesa en personal de l’Ajuntament de Centelles (a 31-12-2017) representa el 40’9% del seu pressupost cosa que és 3’9 punts més que la mitjana catalana que se situa en un 37%.

També tenen unes despeses en personal molt elevades els ajuntaments de Manlleu amb un 52’5% (que són 15’5 punts per sobre de la mitjana catalana) i Roda de Ter amb un 44’9% (que són 7’9 punts per sobre d’aquesta mitjana).

About author

This article was written by admin

Comments

No Comments

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *