Es comenta que Eduard Botey era una mica lent a l’hora d’atendre a la gent


En ambients polítics i econòmics de Seva també es comenta que Eduard Botey quan era tinent d’alcalde en l’anterior legislatura en general era una mica lent a l’hora d’atendre a la gent. Semblava que li costava. Explicar-se s’explicava bé però preocupar-se de portar a la pràctica amb certa rapidesa tot el què deia era una altra cosa.

Abans de ser tinent d’alcalde Botey ha tingut durant anys un bon càrrec de responsabilitat al Parc Comarcal del Castell de Montesquiu que depèn de la Diputació de Barcelona.

About author

This article was written by admin

Comments

Comments (1)
  1. Shanice says - Posted: 17 julio, 2014

    Deseareda que ningfan fotf3grafo por genial que fuera treuvia nunca me1s la oportunidad de plasmar documentos de este tipo para pasar a formar parte de la historia de ningfan paeds. Por estas calles transito cada deda y sereda una locura que se volvieran a repetirse escenas similares. Ni aqued ni en ningfan lugar. Estos testimonios son estremecedores y queramos o no este1n ahed. Un trabajo magnifico amigo.

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *